Back to Top

นายกสมาคมค้าทองคำ ร่วมแถลงข่าว ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำ ประจำเดือน ธันวาคม 2560

     คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ ให้เกียรติร่วมงานแถลงข่าว ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 พร้อมภาพรวมราคาทองคำของปี 2560 และทิศทางราคาทองคำในปี 2561 รวมถึงรายงานผลวิจัย “โครงการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคทองคำในประเทศไทย” ณ ห้องประชุมหอการค้าไทย-จีน อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ โดยมี ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ ดร.อัฐวุฒิ ปภังกร รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ คุณพวรรณ์  นววัฒนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ คุณพีรพันธ์  วชิรคพรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เล่งหงษ์ คอมโมดิตีส์ จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรในการแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย

 

ผู้ได้รับรางวัล จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งต้องมีรายละเอียดตรงกับข้อมูลที่ให้...
Monday, May 14, 2018 - 16:58
    ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล แถลงดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ป...
Thursday, May 10, 2018 - 12:24
    ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ แถลงดัชนีความเชื่อมั่นราคาทอง...
Wednesday, April 11, 2018 - 12:29
    กรุงเทพฯ - ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ แถลงดัชนีความเชื่อ...
Monday, March 12, 2018 - 12:13