Back to Top

รายงานวิจัยฯ

นักลงทุนเชื่อมั่นราคาทองปลายปี 2561 สดใส ดัชนีทองคำ เพิ่มขึ้นสองเดือนติด

Dec 12, 2018

    ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล แถลงดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือน ธันวาคม 2561 ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือน พฤศจิกายน ที่ผ่านมา จากระดับ 65.82 จุด มาอยู่ที่ระดับ 65.99 จุด เพิ่มขึ้น 0.17 จุด หรือคิดเป็น 0.26 % โดยปัจจัยที่ทำให้ดัชนีฯ ปรับเพิ่มขึ้นมานั้น มาจากความต้องการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก และเงินบาทที่อ่อนค่า ส่วนปัจจัยลบมาจากการขายทำกำไรของกองทุน และนโยบ

Subscribe to รายงานวิจัยฯ
    ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล แถลงดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือน ธันวาคม 2561 ป...
Wednesday, December 12, 2018 - 15:53
    ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล แถลงดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือน พฤศจิกายน 2561...
Monday, November 19, 2018 - 12:58
     ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล แถลงดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือน ตุลาคม 2561 ป...
Thursday, October 11, 2018 - 09:31
    ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ แถลงดัชนีความเชื่อมั่นราคาทอง...
Tuesday, September 11, 2018 - 13:56